Domainohjeet

Tälle sivulle on koottu yleisimpiä vastauksia. Mikäli sinulla on lisäkysymyksiä, ota yhteyttä

Tilaa domain

Mitä domainnimi on

Internetissä on miljoonia tietokoneita liitettynä toisiinsa. Järjestelmä on hieman samankaltainen kuin puhelinjärjestelmä. Aivan niin kuin puhelimella saa yhteyden toiseen puhelimeen puhelinnumerolla, on tietokoneillakin oma numero, IP-osoite. IP-osoitteet ovat neljän numerosarjan yhdistelmiä. Sarjojen välillä on pisteet. Esimerkki IP-osoitteesta on 212.83.114.34
Ihmisten on kuitenkin vaikeaa muistaa numerosarjoja joissa on yli seitsemän numeroa. Tästä syystä on kehitetty järjestelmä, jolla voidaan tehdä muistamista helpottavia sanoja, jotka voidaan yhdistää tiettyihin numerosarjoihin. Näin esimerkiksi osoite Netello.com on yhdistetty numerosarjaan 212.83.114.34
Ihmisen on paljon helpompi muistaa sana Netello.com kuin sitä vastaava numerosarja. Netello.com on esimerkki domainnimestä.

Tilaa domain

Mitä hyötyä on domainnimestä

Domainnimellä on muistamisen lisäksi se hyöty, että voidaan käyttää hyväksi sanoja, jotka ihmiset ovat jo oppineet. Lähes jokainen osaa aavistaa, mitä löytyy osoitteessa www.cocacola.com tai osoitteessa www.turku.fi jne.
Rekisteröimällä oman yrityksesi nimen ja tarjoamasi tuotteet ja palvelut vahvistat omaa brandiasi, ja helpotat asiakkaittesi ja kontaktiesi tiedonsaantia.
Samaten sähköpostin lähettäminen helpottuu vaikka ei tietäisikään vastaanottajan osoitetta.

Tilaa domain

Millaisia domainnimiä on olemassa

Domainnimiä on olemassa lukemattomia erilaisia. Domainnimen loppuosa on usein maannimestä johdettu pääte (esimerkiksi Finland -> .FI) tai omistajan toimintaa kuvaava pääte (COMmercial -> .COM, ORGanisation -> .ORG jne.) Domainnimessä saa käyttää kirjaimia A:sta Z:aan, numeroita ja väliviivoja. Ä, Ö ja Å ovat sallittuja ainoastaan .COM, .INFO- ja .NET -domaineissa, sekä 1.9.05 alkaen myös .FI domaineissa. Esimerkiksi A-P-U-A.COM on oikein muodostettu domainnimi.

Tilaa domain

Mikä domainnimi olisi minulle sopivin

Kannattaa miettiä monia asioita, kuten oman yrityksen nimeä, aputoiminimiä, tuotteita jne. Usein on helpompaa muistaa nimi, jossa ei ole Ä tai Ö -kirjaimia. Muuten joutuu esimerkiksi kertoessaan osoitetta suusanallisesti vaikean tilanteen eteen, kuten Simo Frangen selittäessään aina että osoite on maailmanympari ilman Ä:tä. Ääkkösellistä domainia ei suositella ensisijaiseksi osoitteeksi, koska kaikki järjestelmät eivät vielä tue sellaista.

Tilaa domain

Miten domainnimen voi hankkia

Domainnimi rekisteröidään päätteensä mukaiseen rekisteriin. Esimerkiksi .FI -päätteet rekisteröidään Viestintävirastoon. Pelkkä rekisteröinti ei kuitenkaan riitä, vaan sitä ennen on määriteltävä nimipalvelut. Nimipalvelin koneita tulee olla vähintään kaksi toisistaan riippumatonta tietokonetta, jotka ovat jatkuvasti yhteydessä Internetiin. Koska kuitenkaan kaikilla ei ole nimipalvelimia, on helpompaa teettää rekisteröinti sellaisen yrityksen välityksellä, jolla on nimipalvelinkoneita valmiina. Esimerkki tällaisesta yrityksestä on Netello. Rekisteröinti onnistuu kirjoittamalla haluttu domainnimi domaintarkistuslomakkeeseen. Kun saa ilmoituksen, että domain on vapaana, voi varata sen itselleen täyttämällä varauslomakkeen tiedot.

Tilaa domain

Saako domainin aina jos se on vapaana

Domaintarkistus vertaa domainnimeä rekisteriin, jossa on myönnettyjä domainnimiä. On kuitenkin mahdollista, että useampi hakija yrittää varata domainnimeä suhteellisen lyhyen ajan kuluessa. Tällöin ei samaa domainnimeä luonnollisestikaan voida antaa molemmille, vaan aikaisemmin hakenut saa etusijan. Domainin nimeä miettiessä tulee huomioida Netellon domain ehdot.

Tilaa domain

Miten domainrekisteröintiä voi jatkaa

Domainnimi voidaan varata kerrallaan korkeintaan 10 vuodeksi. Kun varausaika lähestyy loppuaan, kannattaa sopia rekisteröinnin jatkamisesta. Ilmoitus Netellolle riittää. Mikäli rekisteröintiä ei jatka, voi joku muu hakea kyseistä domainnimeä kauden päättymisen jälkeen. Mikäli laskut on hoidettu ajallaan, Netello jatkaa palvelua yleensä asiakkaan puolesta vuodeksi kerrallaan, ellei asiakas ole tätä nimenomaisesti kieltänyt.

Tilaa domain

Mihin nimipalvelua tarvitaan

Nimipalvelu toimii yhdistävänä tekijänä domainnimen ja IP-osoitteen välillä. Sitä voitaisiin verrata puhelinluetteloon, joka yhdistää nimet ja numerot. Ilman nimipalvelua ei domainnimestä olisi mitään hyötyä, koska se ei olisi yhdistynyt mihinkään tietokoneeseen ja palveluun. Siksi domainnimeä ei voi hakea ilman toimivaa nimipalvelua.

Tilaa domain

Miten voin julkaista WWW-sivuja omaan domainiini

Nimipalvelimiin määritellään, mihin tietokoneeseen www. -alkuiset pyynnöt ohjataan. Voidaan myös määritellä, että www-alkua ei tarvita (Esim. CNN.COM). WWW-sivuja varten tarvitaan tietokone, joka on kaiken aikaa kytkettynä Internetiin, ja jolla on oma IP-osoite. Tietokoneella on oltava käynnissä oikein määritelty WWW-palvelinohjelmisto. Mikäli sinulla on tällainen kone, voit ilmoittaa Netellolle, että haluat domainnimesi nimipalvelun osoittamaan WWW-palvelujen osalta omalle koneellesi. Muistathan kertoa samalla koneesi IP-osoitteen!
Mikäli sinulla ei ole tarkoitukseen sopivaa konetta ja yhteyttä, tarjoamme sinulle mielellämme luotettavaa hosting-palvelua Netellon tietokoneella. Hostingpalvelussa yrityksellesi varataan oma tila WWW-palvelimeltamme. Asiakkaasi näkevät ainoastaan oman domainnimesi, eivätkä tiedä, missä tiedot fyysisesti sijaitsevat. Netellon hostingpalvelu on useimmissa tapauksissa suositeltavampi kuin oma tietokone, koska koneemme on yhdistetty Internetiin luotettavalla ja nopealla yhteydellä. Palvelimemme on vikasietoinen ja sähkönsyöttö on akkuvarmistettu. Lisäksi otamme palvelimemme tiedoista säännöllisesti varmuuskopiot.

Tilaa domain

Miten voin tehdä sähköpostiosoitteita domainiini

Nimipalvelimiin määritellään, mihin tietokoneeseen domainiin tulevat sähköpostit toimitetaan. Tietokoneen tulee olla jatkuvasti yhteydessä Internetiin, ja siinä tulee olla käynnissä oikein määritelty sähköpostipalvelin ohjelmisto. Mikäli käytössäsi on tällainen kone, voit ilmoittaa sen IP-osoitteen Netellolle, ja pyytää että nimipalveluihin määritellään kyseinen kone sähköpostin käsittelijäksi. Useimmissa tapauksissa suositeltavampaa on käyttää Netellon sähköpostipalvelimia. Palvelimellamme on määriteltynä varapalvelin, jotta sähköpostin katoamisen mahdollisuudet minimoitaisiin. Netellon asiakkaat voivat käyttää tilaamiaan sähköpostiosoitteita POP ja IMAP protokollilla. Käytettävissä on myös Webmail sähköpostin tilapäiseen käyttämiseen selainohjelmalla. Sähköpostilaatikon koko on 10 megatavua.

Tilaa domain

Voinko määritellä sähköpostiini ohjauksia tai lomavastaajia

Kun sähköpostilaatikkosi on Netellolla, voit käyttää sähköpostihallintaa osoitteessa http://posti.netello.fi jonne kirjaudutaan sähköpostitunnuksilla. Tällöin voit vaihtaa salasanaa sekä määrittää ohjauksia ja lomavastaajia. Pääkäyttäjätunnuksilla voit lisätä ja poistaa sähköpostilaatikoita, aliaksia, automaatteja.

Tilaa domain

Mitä muita alkuosia domainnimeen voi liittää?

Domainin alkuosaan voidaan liittää lähes mitä tahansa pisteen avulla. Esimerkiksi domainiin Netello.com voidaan määritellä alkuja free.netello.com tai haku.netello.com. Alkuosiin pätee samat säännöt kuin domainnimessä käytettäviin merkkeihin. Pisteellä erotettuja osia voi olla useitakin, vaikkapa: kuka.kumma.voi.muistaa.niin.monia.osia.fi
Voit tilata Netellolta haluamasi määrän alkuosia. Veloitamme alkuosan määrittelystä hinnastomme mukaisesti. Alkuosalla varustettua nimeä kutsutaan usein alidomainiksi. Kullekin alidomainille voidaan määritellä oma sähköposti- ja WWW-palvelunsa.

Tilaa domain

Voinko rekisteröidä domainin, joka sisältää å, ä tai ö -merkkejä?

Kyllä, voit rekisteröidä domainin, joka sisältää kansainvälisiä merkkejä. Tällä hetkellä hyväksymme vain suomalaiset å-, ä- ja ö-merkit domainin nimessä.

Merkkejä, jotka sisältävät kansainvälisiä merkkejä, kutsutaan IDN-nimiksi. IDN-nimien käyttö vaatii tietokoneelta erillisen lisäosan, joka asennetaan selaimeen sekä sähköpostiohjelmaan.

Tilaa domain

Mitä domainohjaus tarkoittaa

Jos www-sivusi ovat muualla kuin Netellon palvelimella, pitää käyttäjille jotenkin kertoa, missä domainiin liittyvät sivut ovat. Ohjaustapoja on kolme:
A) IP-ohjaus. Tässä www-palvelimesi IP-osoite määritellään nimipalveluihin. Tämä vaihtoehto ei aiheuta lisäkuormaa Netellolle, eikä siitä myöskään veloiteta kuukausi- tai vuosimaksuja. Edellytyksenä on, että www-palvelimesi on ohjelmoitu vastaamaan kyseiseen domainiin tuleviin pyyntöihin.
B) http-ohjaus. Tässä kaikki pyynnöt tulevat Netellon palvelimelle, joka ohjaa selaimet oikeaan osoitteeseen. Selainikkunaan jää osoiteriville näkyviin osoite, jonne selain ohjataan. Koska Netellon palvelimille aiheutuu lisäkuormaa, on tämä maksullinen lisäpalvelu.
C) Frame-ohjaus. Tässä määritellään Netellon palvelimelle kehyksellinen sivu, joka lataa sisäänsä sen osoitteen, jossa sivut sijaitsevat. Selainikkunaan jää osoiteriville näkyviin domainin pääosoite. Tämäkin aiheuttaa Netellon palvelimille lisäkuormaa, ja on siksi maksullinen lisäpalvelu.

Lisätietoja domainohjauksesta:

Ongelma: Teillä on kotisivut osoitteessa www.jokudomain.com/jotain/jotain ja haluatte ostamanne domainin munomadomain.com sekä www.munomadomain.com ohjautumaan sivuillenne.

Domainin ohjauksen voi tehdä kolmella eritavalla.
-Dns-ohjauksena,
-http-ohjauksena tai
-http-ohjauksena framen avulla.

 Suosittelemme valittavaksi jompaa kumpaa kahdesta edellä mainitusta.

Seuraavat numeroidut kohdat ovat vaihtoehtoisia

1) Ostatte hosting-palvelun Netello Systemsiltä.
        Tällöin sivunne pitää siirtää netellon palvelimille ftp- tai sftp-asiakasohjelmistoa käyttäen.

2) Dns-ohjaus:
        Dns-ohjaus toteutetaan seuraavasti:
a) Otatte yhteyttä hosting-palveluntarjoajaan (www.jokudomain.com) mikäli se on eri kuin Netello Systems ja pyydätte heitä lisäämäään palvelimiinsa domainnimenne munomadomain ja www.munomadomain.com
        b) Kysytte hostingpalveluntarjoajalta tämän palvelimen ip:n
        c) Tilaatte domain-ohjauksen sähköpostitse helpdesk@netello.fi (osoitteenmuutos omiin www-palvelimiimme on ilmainen). Tilauksessa tulee mainita yhteystiedot, ohjattavan domainin nimi, sekä hosting-palveluntarjoajalta saamanne ip.

3) Http-ohjaus
        Http-ohjaus toteutetaan seuraavasti:
        a) tilaatte maksullisen palvelun www.domainpalvelut.com osoitteesta
        b) ilmoitatte meille ohjauksen kohteen lisätietoja-kohdassa
4) Frame-ohjaus
        Teemme tämän ainoastaan, mikäli kumpaakaan edellisistä tavoista ei voi jostain syystä käyttää emmekä suosittele tätä mahdollisten yhteensopivuusongelmien takia. Mikäli haluatte käyttää tätä vaihtoehtoa, ottakaa yhteyttä sähköpostitse hostmaster@netello.com

Edut ja haitat:

1) Hosting-palvelu
+ selaimen osoiterivillä tulee aina näkymään teidän omistamanne domainin nimi (www.munomadomain.com) tai kulloinenkin alisivu, eikä se osoite mihin se on ohjattu.
+Vaivaton, mutta teidän tulee kuitenkin siirtää sivustonne palvelimellemme.
- maksullinen palvelu.

2) Dns-ohjaus
+ selaimen osoiterivillä tulee aina näkymään teidän omistamanne domainin nimi (www.munomadomain.com) tai kulloinenkin alisivu, eikä se osoite mihin se on ohjattu.
+ palvelu on maksuton. (kuuluu domainin hintaan)
-- tämän konfiguroinnista aiheutuu hieman vaivaa Teille, koska Teidän tulee olla yhteydessä sekä Netello Systemsiin, että hosting-palveluntarjoajaanne.

3) Http-ohjaus
+ vaivaton tehdä mikäli domain on ostettu Netello Systemsiltä, mutta hosting-palvelu on ostettu toiselta yritykseltä
- maksullinen palvelu. Http-palvelimemme ohjaa jokaisen pyynnön ohjattavaan osoitteeseen. Tästä aiheutuu kuormaa http-palvelimillemme, joten palvelu on maksullinen.
- selaimen osoiterivillä tulee näkymään se osoite mihin domaininne on ohjattu. (www.jokudomain.com/jotain/jotain)

4) Frame-ohjaus
+ selaimen osoiterivillä tulee aina näkymään teidän omistamanne domainin nimi (www.munomadomain.com), eikä se osoite mihin se on ohjattu. Alisivut eivät myöskään tule näkyviin osoiteriville.
- toimitusaika
- maksullinen
- hakukoneet voivat eksyä
- suosikkeihin lisääminen lisää aina pääsivun osoitteen

Tilaa domain